شهید آیت الله دستغیب - اینفوسلامت
شهید آیت الله دستغیب
بيمارستان

visibility ۴۲۵

بازدید

فارس - شیراز

خیابان حافظ - جنب باغ ملی- بیمارستان شهید آیت ا... دستغیب 

۰۷۱ - ۳۲۲۸۸۰۶۴-۶

کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
تالاسمی