دهخدا - اینفوسلامت
دهخدا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۳۴۲۰۵۰

visibility ۴۲۰

بازدید

قزوین - قزوین

خیابان فردوسی شمالی

۰۲۸ - ۳۳۳۴۲۰۵۰

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی