دکتر غرضی - اینفوسلامت
دکتر غرضی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۳۳۴۰۰۴۲-۶

visibility ۲۹۴

بازدید

همدان - ملاير

بلوار نبوت

۰۸۱ - ۳۳۳۴۰۰۴۲-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی