دکتر علی شریعتی - اینفوسلامت
دکتر علی شریعتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۶ -  ۳۳۳۰۳۵۲

visibility ۲۳۸

بازدید

هرمزگان - بندر عباس

بلوار ناصر - جنب دادگاه انقلاب

۰۷۶ -  ۳۳۳۰۳۵۲

بخش نوزادان
اورژانس
icu
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
زنان و زایمان