امام علی (ع) - اینفوسلامت
امام علی (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • - ۳۲۵۰۰۱۲۳

visibility ۶۲

بازدید

ابتدای جاده چالوس- سه راه عظیمیه- مجتمع آموزشی پزشكی درمانی امام علی (ع)- فکس : ۳۲۵۴۷۱۲۸ (۰۲۶) - سایر تلفن ها ۳۲۵۲۷۵۷۶ - ۳۲۵۲۷۵۷۵

- ۳۲۵۰۰۱۲۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
عفونی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
nicu
داخلی
post icu
جراحی مردان