امام علی (ع) - اینفوسلامت
امام علی (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - -

visibility ۳۱۰

بازدید

خراسان جنوبی - سرایان

-

۰۵۶ - -

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
جراحی عمومی
داخلی