امام علی (ع) - اینفوسلامت
امام علی (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۸۳۶۰۲۹۵
  • ۰۸۳ - ۳۸۳۶۰۰۴۱

visibility ۳۸۹

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع) - سایر تلفن ها ۳۸۳۷۰۲۵۲

۰۸۳ - ۳۸۳۶۰۲۹۵ - ۳۸۳۶۰۰۴۱

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
post ccu
جراحی قلب
اتاق عمل
آنژیوگرافی
بستری