علی ابن ابی طالب (ع) - اینفوسلامت
علی ابن ابی طالب (ع)
کلینیک

visibility ۲۶۱

بازدید

هرمزگان - رودان

بلوار شهداء - خیابان ولایت

۰۷۶ - ۴۲۸۸ ۲۰۲۸

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی