امام هادی (ع) - اینفوسلامت
امام هادی (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۵۴۶۳۶۱۹

visibility ۳۲۴

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

بوشهر - دیر

بردستان- بیمارستان امام هادی(ع)دیر

۰۷۷ - ۳۵۴۶۳۶۱۹