امام حسین - بیجار - اینفوسلامت
امام حسین - بیجار
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۶۸-۳۸۲۳۶۰۶۶

visibility ۲۶۶

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

کردستان - بیجار

بلوار شهید رحمانی -بیمارستان امام حسین (ع)

۰۸۷ - ۶۸-۳۸۲۳۶۰۶۶