امام حسین (ع)  - اینفوسلامت
امام حسین (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۹۵۳۳۲۵۰۴

visibility ۲۶۵

بازدید

کرمان - منوجان

خیابان امام

۰۳۴ - ۹۵۳۳۲۵۰۴

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
تخت زایمان
داخلی