امام حسین (ع) - اینفوسلامت
امام حسین (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ -  ۳۳۸۲۳۳۹۶

visibility ۲۹۷

بازدید

ایلام - مهران

خیابان امام زاده سید حسن

۰۸۴ -  ۳۳۸۲۳۳۹۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
قلب و عروق
دیالیز
csr
پست پارتوم
تخت زایمان
اعصاب و روان
زنان و زایمان