امام جواد(ع) - اینفوسلامت
امام جواد(ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۶۳۷۳۶۶۰-۴

visibility ۳۱۳

بازدید

چهارمحال و بختیاری - ناغان

کمربندی جاده خوزستان- بیمارستان امام جواد(ع)

۰۳۸ - ۳۶۳۷۳۶۶۰-۴

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
اتاق عمل
پست پارتوم
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی