امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۳۳۱۳۳۲۱۲-۴

visibility ۲۴۸

بازدید

لرستان - سپیددشت

سپددشت

۰۶۶ - ۳۳۱۳۳۲۱۲-۴

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان