امام خمینی (ره) صنعت نفت - اینفوسلامت
امام خمینی (ره) صنعت نفت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۳۲۲۶۸۱۱

visibility ۲۵۳

بازدید

خوزستان - آبادان

سیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری ص پ ۶۷۱

۰۶۱ - ۵۳۲۲۶۸۱۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
پست پارتوم
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی