امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۲۸۲۶۸۰۰

visibility ۳۱۴

بازدید

اردبیل - بیله سوار

 بیله سوار

۰۴۵ - ۳۲۸۲۶۸۰۰

کودکان و اطفال
ccu
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی