امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۷۷۶۳۰۹۰

visibility ۳۳۲

بازدید

آذربایجان شرقی - بناب

میدان معلم- بلوار رسالت - بیمارستان امام خمینی بناب

۰۴۱ - ۳۷۷۶۳۰۹۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
سوختگی
زنان و زایمان
داخلی