امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۷۲۲۶۰۰۳

visibility ۲۶۳

بازدید

خراسان شمالی - اسفراین

خیابان امام رضا(ع)- میدان ابوعلی سینا- بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۵۸ - ۳۷۲۲۶۰۰۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
اعصاب و روان
داخلی