امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۴۴۴۳۲۷۰-۹

visibility ۳۱۱

بازدید

آذربایجان شرقی - کلیبر

خیابان شهید ایمانی- بیمارستان امام خمینی(ره) 

۰۴۱ - ۴۴۴۴۳۲۷۰-۹

اورژانس
داخلی