امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۸۳۶۰۲
  • ۰۸۳ - ۳۷۲۷۸۷۵۹

visibility ۲۵۶

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان نقلیه - کد پستی ۶۷۱۸۷۴۳۱۶۱ - سایر تلفن ها ۳۷۲۷۸۴۵۷ -۳۷۲۷۸۹۲۵

۰۸۳ - ۳۷۲۸۳۶۰۲ - ۳۷۲۷۸۷۵۹

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
داخلی
ترمیمی