امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۲۴۲۷۴۳۵

visibility ۳۷۲

بازدید

اردبیل - خلخال

میدان بسیج -مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

۰۴۵ - ۳۲۴۲۷۴۳۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی