امام خمینی (ره) شرکت نفت - اینفوسلامت
امام خمینی (ره) شرکت نفت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۲۲۸۱۸۶۵
  • ۰۶۱ - ۳۲۲۷۱۹۰۵-۱۰

visibility ۲۴۳

بازدید

خوزستان - مسجد سلیمان

کلگه - بیمارستان امام خمینی شرکت نفت

۰۶۱ - ۳۲۲۸۱۸۶۵ - ۳۲۲۷۱۹۰۵-۱۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی