امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۷۲۲

visibility ۳۱۳

بازدید

آذربایجان شرقی - میانه

خیابان امام خمینی- سایر تلفن ها ۵۲۲۳۴۷۲۳-۵۲۲۳۴۷۲۴

۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۷۲۲

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
پیوند چشم
زنان و زایمان
داخلی