امام خمینی (ره)  - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۲۲۲۰۱۹

visibility ۳۷۴

بازدید

آذربایجان شرقی - اسکو

خیابان امام خمینی- بیمارستان امام خمینی

۰۴۱ - ۳۳۲۲۲۰۱۹

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
سلامت روان
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی