امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۴۲۲۹۷۲۲

visibility ۴۰۵

بازدید

آذربایجان غربی - پیرانشهر

خیابان پزشک - بیمارستان امام خمینی(ره)- سایر تلفن ها ۴۴۲۲۹۷۲۳ - ۴۴۲۲۹۷۲۴

۰۴۴ - ۴۴۲۲۹۷۲۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی