امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۸۴۲۱۴۶۴

visibility ۲۸۷

بازدید

کرمانشاه - سنقر

میدان شهرداری

۰۸۳ - ۴۸۴۲۱۴۶۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
روانپزشکی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی