امام خمینی(ره) - اینفوسلامت
امام خمینی(ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۴۳۳۴۶۶۶

visibility ۳۲۴

بازدید

آذربایجان غربی - سردشت

۵کیلومتری شهر - انتهای خیابان امام - جنب پلیس راه - بیمارستان امام خمینی- سایر تلفن ها ۴۴۳۲۰۹۸۶ - ۴۴۳۲۲۹۲۹

۰۴۴ - ۴۴۳۳۴۶۶۶

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
تالاسمی
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی