امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۶۶۶۰۵۶

visibility ۳۱۶

بازدید

اصفهان - سمیرم

خیابان ابن سینا

۰۳۱ - ۵۳۶۶۶۰۵۶

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
تخت زایمان
زنان و زایمان