امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۴۷۰۵۴-۹

visibility ۲۵۰

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

انتهای خیابان گلگشت- بیمارستان امام خمینی تبریز

۰۴۱ - ۳۳۴۷۰۵۴-۹

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
بخش بستری ویژه
icu
ccu
بخش جراحی قفسه سینه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
داخلی