امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان

visibility ۵۴۸

بازدید

تهران - تهران

انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر غریب- مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)- کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱

۰۲۱ - ۶۱۱۹۰

icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اعصاب
پیوند کلیه
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی قلب
اتاق عمل
همودیالیز
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
روان تنی