امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۲۲۳۲۰۱۳

visibility ۲۵۹

بازدید

سیستان و بلوچستان - زابل

میدان جهاد - روبروی ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل

۰۵۴ - ۳۲۲۳۲۰۱۳

کودکان و اطفال
اورژانس
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
تالاسمی
داخلی