امام مجتبی (ع) - اینفوسلامت
امام مجتبی (ع)
درمانگاه
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۳۳۳۳۶۹۹۳

visibility ۲۸۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان پیروزی- خیابان شکوفه- خیابان نو صالحی- سایر تلفن ها ۳۳۷۹۶۵۶۶- ۳۳۷۸۵۶۳۴

۰۲۱ - ۳۳۳۳۶۹۹۳