امام رضا (ع) - اینفوسلامت
امام رضا (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۲۲۲۱۹۱۰-۶

visibility ۳۰۵

بازدید

خراسان شمالی - بجنورد

بلوار دولت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

۰۵۸ - ۳۲۲۲۱۹۱۰-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
عفونی
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
داخلی