امام رضا (ع) - اینفوسلامت
امام رضا (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۳۲۳۴۶۱۰

visibility ۳۴۴

بازدید

ایلام - ایوان

خیابان امام خمینی (ره) - خیابان بسیج - بیمارستان امام رضا(ع)

۰۸۴ - ۳۳۲۳۴۶۱۰

کودکان و اطفال
اورژانس
روانپزشکی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
دیالیز
پست پارتوم
تخت زایمان
اعصاب و روان
داخلی