امام رضا (ع) - اینفوسلامت
امام رضا (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۵۸۶۲۶۱۲

visibility ۲۴۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

گلستان - خان ببین

میدان بسیج

۰۱۷ - ۳۵۸۶۲۶۱۲

کودکان و اطفال
اورژانس
سوختگی
داخلی