امام رضا (ع) - اینفوسلامت
امام رضا (ع)
بيمارستان

visibility ۳۰۶

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

میدان بیمارستان امام رضا(ع)-بیمارستان امام رضا(ع)

۰۵۱ - ۳۸۵۴۳۰۳۱-۹

زنان
کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
روماتولوژی
سوختگی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
جراحی قلب
انکولوژی
هماتولوژی
مامایی
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
آنژیوگرافی
رادیولوژی
رادیوتراپی
طب فیزیکی و توانبخشی
پاتولوژی
سم شناسی
طب سوزنی
میکروب شناسی