امام رضا (ع) - اینفوسلامت
امام رضا (ع)
بيمارستان

visibility ۳۶۱

بازدید

فارس - لارستان

شهرجدید- ابتدای بزرگراه دکتر دادمان 

۰۷۱ - ۵۲۲۴۲۱۰۱-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
شیمی درمانی
تالاسمی
جراحی مغز و اعصاب
بستری
زنان و زایمان
داخلی