امام زمان (عج)  - اینفوسلامت
امام زمان (عج)
بيمارستان

visibility ۲۵۹

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بلوار مصلی- مصلی۲- بیمارستان امام زمان عج

۰۵۱ - ۳۳۶۵ ۲۰۰۰

بخش زنان
بخش مردان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
قلب و عروق
اتاق عمل
nicu
همودیالیز
داخلی