فقیهی - اینفوسلامت
فقیهی
بيمارستان

visibility ۳۹۳

بازدید

فارس - شیراز

بلوار كریم خان زند- جنب دانشكده پزشكی

۰۷۱ - ۳۲۳۵۱۰۸۷-۹۹

icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
عفونی
روماتولوژی
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
شیمی درمانی
سوانح
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی
جراحی ریه