فجر  - اینفوسلامت
فجر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۴۴۲۰۴ -۶       

visibility ۴۶۵

بازدید

آذربایجان غربی - ماکو

خیابان امام - جنب اداره برق -بیمارستان فجرماکو- سایر تلفن ها ۳۴۲۴۵۲۷۴  - ۴-۳۴۲۵۱۹۲۲ - ۳۴۲۵۰۲۱۷  

۰۴۴ - ۳۴۲۴۴۲۰۴ -۶       

بخش زنان
بخش مردان
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اتاق عمل
پست پارتوم
زنان و زایمان