فجر - اینفوسلامت
فجر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۴۵۲۱۴۶۰-۱
  • ۰۸۷ - ۳۴۵۲۱۱۲۹

visibility ۲۹۵

بازدید

کردستان - مریوان

خیابان سید قطب- کد پستی ۶۶۷۱۷۱۳۱۴۴

۰۸۷ - ۳۴۵۲۱۴۶۰-۱ - ۳۴۵۲۱۱۲۹

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
سنگ شکن
تالاسمی
هموفیلی
داخلی