فجر - اینفوسلامت
فجر
درمانگاه
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۴۰۸۲۱۲

visibility ۳۰۲

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان آزادی - ما بین ارتش و طالقانی

۰۴۱ - ۳۵۴۰۸۲۱۲

قلب و عروق
نوار قلب