فارابی  - اینفوسلامت
فارابی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۸۳۶۱۰۴۶

visibility ۲۳۷

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

میدان ایثار - ابتدای بلوار دولت آباد

۰۸۳ - ۳۸۳۶۱۰۴۶

اورژانس
داخلی اعصاب (نورولوژی)
روانپزشکی
آی سی یو جنرال