فارابی - اینفوسلامت
فارابی
بيمارستان

visibility ۳۱۱

بازدید

سایر موارد

تخصصی چشم پزشکی

تهران - تهران

خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین 

۰۲۱ - ۵۵۴۰۰۰۰۳-۱۴

بخش زنان
بخش مردان
icu
ccu
چشم
پیوند چشم
لیزیک
اکولارانکولوژی