دکتر فرهمندفر - اینفوسلامت
دکتر فرهمندفر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۶۴۷۴۸

visibility ۳۴۴

بازدید

فارس - شیراز

خیابان قصر دشت - نبش گودگری

۰۷۱ - ۳۶۲۶۴۷۴۸

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی