فریده بهبهانی (17شهریور) - اینفوسلامت
فریده بهبهانی (۱۷شهریور)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۲۷۲۲۰۷۲

visibility ۲۳۸

بازدید

خوزستان - بهبهان

خیابان فرمانداری - کوچه شهید عبداللهی

۰۶۱ - ۵۲۷۲۲۰۷۲

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
پست پارتوم
زنان و زایمان