فرمانیه - اینفوسلامت
فرمانیه
بيمارستان

visibility ۳۶۹

بازدید

تهران - تهران

چهارراه فرمانیه - ابتدای خیابان فرمانیه- پلاک ۲۰ 

۰۲۱ - ۲۸۱۵۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی