فرشچیان (سینا) - اینفوسلامت
فرشچیان (سینا)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۸۳۸۱۷۴۰
  • ۰۸۱ - ۳۸۲۷۴۱۸۴-۶

visibility ۳۷۴

بازدید

همدان - همدان

خیابان میرزاده عشقی- مرکز آموزشی درمانی فرشچیان سینا 

۰۸۱ - ۳۸۳۸۱۷۴۰ - ۳۸۲۷۴۱۸۴-۶

اورژانس
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
مسمومیت
اتاق عمل
چشم
آی سی یو جنرال
داخلی