فاطمه الزهرا (س) - اینفوسلامت
فاطمه الزهرا (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۵۲۲۶۴۵۴

visibility ۲۴۰

بازدید

گلستان - مینودشت

ابتدای جاده مینودشت به گنبد

۰۱۷ - ۳۵۲۲۶۴۵۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی