فاطمه الزهرا (س) - اینفوسلامت
فاطمه الزهرا (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ -  ۲۵۲۶۵۹۱-۴

visibility ۲۷۵

بازدید

بوشهر - بوشهر

خیابان سیراف - مجتمع آموزشی درمانی فوق تخصصی فاطمه زهرا (س)

۰۷۷ -  ۲۵۲۶۵۹۱-۴

icu
جراحی عمومی
تالاسمی
سوانح
اعصاب و روان
داخلی